Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka

  • doradztwo techniczne;
  • kompletację dostaw;
  • montaże obiektowe;
  • kalibracja aparatury kontrolno-pomiarowej;
  • wprowadzenie nastaw, strojenie układów;
  • uruchomienie, w tym badania i próby funkcjonalne;
  • opracowanie dokumentacji powykonawczej;
  • świadczenie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego