Instalacje średniego napięcia

  • doradztwo techniczne,
  • opracowanie dokumentacji projektowej,
  • kompletację dostaw,
  • montaże obiektowe,
  • uruchomienie,
  • opracowanie dokumentacji powykonawczej;
  • świadczenie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego